Általános szerződési feltételek

Fogalmak

Szolgáltatás: Szolgáltató által Szerződőnek nyújtott hírlevélküldő szolgáltatás, mely a Profi Hírlevél (www.profihirlevel.hu) weblapon érhető el. Szerződő a szolgáltatást kapcsolatépítésre, hírlevelek küldésére, meglévő ügyfelek informálására használhatja.

Szolgáltató: Tóth Gábor (4032 Debrecen, Menyhárt tér 8. 5. 46., nyilvántartási szám: 21291978, adószám: 60530905129)

Szerződő: a Szolgáltatás igénybe vevője

Kredit: a díjfizetés alapja, egy kredittel egy e-mail küldhető

Rendelkezésre állási idő: az az idő, amíg a Kredit felhasználható

Kéretlen levél: olyan tömegesen kiküldött e-mail, amelyre a címzettek nagy részében nem tart igényt

Szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, amikor a Szerződő először bejelentkezik a Szolgáltató által biztosított névvel és jelszóval a webes felületen.

Szolgáltatás díja

A hírlevélküldő rendszert Szolgáltató a Szerződő számára díj ellenében biztosítja. A díjfizetés Kreditek megvásárlásával történik. Egy Kredit megvásárlásával egy e-mail küldhető. Az aktuális díjtáblázat a honlapon elérhető az Árak menüpontban.

Kredit rendelkezésre állási ideje

A Kredit a szerződés időtartamán és a Kredit rendelkezésre állási idején belül használható fel.

A Kreditek rendelkezésre állási ideje a megvásárlásától számított 365 nap. A 366. napon a fel nem használt kredit elvész.

Szerződés megszűnése

Szerződés megszűnik a következő esetekben:
a, Szerződő a Szolgáltató felé nyilatkozik a szerződés felmondásáról,
b, Szerződő díjfizetésének elmulasztása miatt,
c, Szerződő szerződésszegése miatt Szolgáltató felmondja.

Szolgáltatás megszűnése esetén a megvásárolt kreditek fel nem használt része elvész.

Arányos díjvisszatérítésre Szerződő csak akkor jogosult, ha a Szerződő általi szerződés felmondása bizonyítottan és elismerten a Szolgáltató hibájából következik be.

Díjfizetés elmulasztása

Szerződés egy hónapos felmondási idővel megszünik azon a napon, amikor Szerződőnek elfogy a felhasználható kreditje. A felmondási idő egy hónapja alatt Szerződő további kredit vásárlásával a Szerződés érvényben marad.

Hírlevélküldési korlátozás

Szerződő nyilatkozik, hogy betartja a hatályos törvényeket, különös tekintettel a 2001. évi CVIII. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) és a 2008. évi XLVIII. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) törvényekre.

A törvényeken túli korlátozó rendelkezések a rendszerben:
a, szerződő nem küldhet kéretlen levelet, gazdasági szervezeteknek sem
b, a kiküldött hírleveleknek tartalmazniuk kell leiratkozási lehetőséget

Szolgáltató felmondja a szerződést, ha azt észleli, hogy Szerződő megszegi a szerződést.

Adatvédelem

A hírlevélküldő rendszerben tárolt adatok tulajdonosa a Szerződő.
Szolgáltató a tárolt adatokat bizalmasan kezeli, azokat csak a hírlevélküldéshez használja fel.
Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató a Szerződő tárolt adatait véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

Adatfeldolgozás: a hírlevélküldő rendszerben tárolt adatok közül azok, amelyek a Szerződő hírlevelének kiküldéséhez szükséges (beleértve az e-mail kiküldéshez szükséges adatokat és a Szerződő által a hírlevélbe másolt vagy megjelenített adatokat), az e-mail kiküldésével továbbításra kerülnek olyan országba, amely a címzettjéhez történő eljuttatáshoz szükséges.

Szerződés módosítás

Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés egyoldalú módosítására. Erről a szándékáról Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Szerződőt.

Akik már a Profi Hírlevelet választották

A Profi Hírlevél azt nyújtja, amire Önnek szüksége van: biztosan célbaérő levelek.

  • Rejtvénybirodalom
  • Piros Katalógus
  • Belföldi Utazás
  • Erdélyi Utazás
  • XWord rejtvénykészítő szoftver