A kéretlen levél

A magyarországi szabályozás a magánszemélyek részére küldött kéretlen leveleket tiltja és szankcionálja, míg a cégek részére küldött leveleknél megengedő. A Profi Hírlevél a törvénynél szigorúbb szabályozást tekint követendő példának és ezt várja el a hírlevelek küldőitől is: kéretlen levél küldését céges címzetteknek sem engedi. Ezen túl, ahogy a törvényi szabályozás is megköveteli, leiratkozási linknek mindig szerepelnie kell a küldött levélben.

Mitől lesz spam a levél?

A hírlevél küldés előtt és után is lehetőség van beazonosítani a spamnek minősülő hírlevelet.

Kiküldés előtt elsősorban az email címlista forrása árulkodó, ha nem természetes úton gyarapodott, hanem vásárolta vagy mással gyűjtette, akkor a részükre küldött levél kéretlen levélnek minősül. A mástól származó címlista veszélyt hordoz a tekintetben is, hogy ha magánszemélyek email címei is vannak köztük, akkor bejelentés után hatósági eljárást von maga után, ami biztosan bírsággal zárul.

A levélküldés után a statisztika is megmutatja, hogy a kiküldött hírlevél kéretlen levél volt-e. Ha sok hibás email cím volt a listában, ha a megnyitási, kattintási arány alacsony, ha sok a leiratkozó, akkor az kéretlen levélnek minősűl. Az alábbi táblázat

  engedélyezett kéretlen levél
Ismeri a címzett a levél küldőjét?
  • igen, korábban már kapcsolatban voltak
nem
Fontos a címzettnek a levél?
  • igen, mert olyan információt kap, amelyre szüksége lesz
nem, mert olyan információt kap, amelyet nem kért, így nem hasznos a számára
Olvasási arány
  • 10 - 50%
kevesebb, mint 1%
Kattintási arány
  • 1 - 10%
kevesebb, mint 0,01%

Kéretlen levélküldés veszélyei

Magánszemélyeknek küldött kéretlen levél esetén: adatvédelmi bírság.

Vásárolt e-mail címlista: adatvédelmi bírság és előírás a jogellenesen (felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül) megszerzett lista megsemmisítére. Ugyanez a helyzet annál, akitől származott a címlista.

Továbbá: a címzettek között biztos lesz olyan, aki beszámol a kapott kéretlen levélről kisebb-nagyobb közösségének, a kifejezetten kéretlen levelekre vadászó honlapokon is negatívan fog megjelenni a levélküldő cég. Ez hosszú távon azt a bizalmat égeti el (jelen esetben még azelőtt mielőtt felépült volna), amely normális esetben az alapja az e-mail marketingnek.

Akik már a Profi Hírlevelet választották

A Profi Hírlevél azt nyújtja, amire Önnek szüksége van: biztosan célbaérő levelek.

  • Rejtvénybirodalom
  • Piros Katalógus
  • Belföldi Utazás
  • Erdélyi Utazás
  • XWord rejtvénykészítő szoftver